W obliczu głośnych informacji medialnych o spadku cen nieruchomości, wielu przysłowiowych Kowalskich, Nowaków tudzież innych naszych sąsiadów, postanowiło […]

Jak płacić podatki od przychodu z tytułu najmu mieszkania?

Wyślij do:

W obliczu głośnych informacji medialnych o spadku cen nieruchomości, wielu przysłowiowych Kowalskich, Nowaków tudzież innych naszych sąsiadów, postanowiło zainwestować długoterminowo i bezpiecznie – wykorzystując swoje oszczędności i zdolność kredytową kupili mieszkania „na wynajem” i poszukują najemców. Kowalski zazwyczaj zdaje sobie sprawę z faktu, że musi podpisać umowę najmu z przyszłymi najemcami, aby zabezpieczyć swoje szeroko pojęte interesy (zapłata czynszu, opłat eksploatacyjnych, ochrona przed zniszczeniem większym niż wynikającym z normalnego użytkowania). Natomiast nie każdy Kowalski wie, albo nie chce wiedzieć, że przychód z wynajmu nieruchomości co do zasady jest opodatkowany

Warto podkreślić, że szeroko praktykowany swojego czasu na rynku najmu proceder podpisywania umów nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, zamiast umów najmu, wydawał się wynajmującym doskonałym rozwiązaniem na wyjście z sytuacji, w której z podpisanej umowy w sposób oczywisty wynika obowiązek opodatkowania przychodu z uzyskanego czynszu. Należy jednak podkreślić, że w momencie pisania niniejszego artykułu nie ma już wątpliwości, że nieodpłatne użyczenie lokalu podlega opodatkowaniu tak jak najem. W takim przypadku podatek nalicza się od średniej rynkowej stawki czynszu najmu nieruchomości o parametrach zbliżonych do parametrów nieruchomości będącej przedmiotem użyczenia.

Intencją autorów niniejszego opracowania jest przybliżenie Czytelnikom dostępnych w obecnym stanie prawnym form opodatkowania przychodu z „prywatnego” najmu nieruchomości (najmu nie stanowiącego przedmiotu działalności gospodarczej). Lektura niniejszego artykułu powinna z jednej strony ułatwić Czytelnikom wybór optymalnej dla nich formy opodatkowania przychodu uzyskanego z najmu nieruchomości, z drugiej natomiast wskazać podstawowe zasady dotyczące procedury rozliczenia się z fiskusem z tytułu tak uzyskanego przychodu oraz dać gwarancję spokojnego snu.

Zasady ogólne czy ryczałt?

Na wstępie wskazać należy, że co do zasady podatnik ma do wyboru dwie formy opodatkowania: opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz ryczałt ewidencjonowany. Wybór pomiędzy zasadami ogólnymi a ryczałtem powinna poprzedzić w każdym przypadku dokładna analiza sytuacji dotyczącej indywidualnie każdego podatnika, a także próba wyliczenia wysokości zaliczki na podatek. I tak  wybierając zasady ogólne jako formę opodatkowania, przychód z najmu stanowi odrębne źródło przychodu. Zaletą tej formy jest to, że właściciel wynajmowanej nieruchomości (wynajmujący) płaci podatek od przychodu, który faktycznie otrzymał, a nie od tego, który się mu należy na podstawie umowy najmu. Zgodnie z zasadami ogólnymi, wynajmujący pomniejsza otrzymywane od najemcy świadczenie pieniężne z tytułu najmu o koszty związane z wynajmem, co ostatecznie dopiero daje dochód do opodatkowania. Dochód ten stanowi podstawę do naliczenia podatku w oparciu o stawkę progresywną (18 proc. i 32 proc.) lub stawkę proporcjonalną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (19 proc.).

Strony: 1 2 3

avatar

O Katarzyna Maik-Bełza

Aplikant radcowski, pośrednik. Prezes zarządu spółki In-House Sp. z o. o.
1 Komentarz
  1. avatar Malinka

    Mam pytanie. Wynajmuję mieszkanie, poprosiłam właściciela mieszkania o umowę najmu z prośbą o odprowadzanie podatku z tytułu wynajmu. Płacę właścicielowi 650 zł samego najmu +150 czynszu i rachunki za energie elektryczną i gaz. Zatem ile właściciel mieszkania będzie płacił podatek z tytułu najmu i czy jest to podatek roczny, a może miesięczny? Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam!